preskoči na sadržaj

Osnovna škola Blato

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA UČITELJ ENGLESKOG - ODREĐENO

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA DUBROVAČKO NERETVANSKA

OSNOVNA ŠKOLA BLATO

 

KLASA: 602-02-01/18- 185

UR.BROJ:2138-24-01/18-01-1

Blato, 28. rujna  2018.god.

 

 Na temelju čl. 105.  i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/101, 105/10-Ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18. ) i članka 8. Pravilnika o radu OŠ Blato , 

OŠ  Blato  objavljuje

NATJEČAJ
za  popunu radnog mjesta

Učitelja/icu ENGLESKOG JEZIKA– 1  izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme    zamjena za bolovanje.  (40 sati tjedno )

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/101, 105/10-Ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN br. 47/96. i 56/01.).


                Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti:
                - životopis
                - dokaz o stručnoj spremi,
                - domovnicu,
                - elektronički zapis podatcima evidentiranim u HZMO
                - uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).
                Dokumentaciju je potrebno priložiti u preslici.
Podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu Škole

OSNOVNA   ŠKOLA BLATO

20 271 Blato, p.p. 34

1.  ulica br  25/2

s naznakom  „za natječaj – engleski jezik“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.  Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Natječaj je otvoren na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole od  1.10.2018     do  9.10.2018.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni pisanim putem u zakonskom roku.


                                                                            Ravnatelj:
                                                                            Tonći Padovan, prof.

Priloženi dokumenti:
Natjecaj - engleski -2018.pdf


Natječaji -kemija-priroda-flauta- truba/rog/trombon

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA DUBROVAČKO NERETVANSKA

OSNOVNA ŠKOLA BLATO

 

KLASA: 602-02-01/18-170

UR.BROJ:2138-24-01/18-01-1

Blato, 11. rujna  2018.god.

 

 Na temelju čl. 105.  i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/101, 105/10-Ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18. ) i članka 8. Pravilnika o radu OŠ Blato ,  OŠ  Blato  objavljuje

NATJEČAJ
za  popunu radnog mjesta

Učitelja/icu kemije– 1  izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme    zamjena za porodni.  (10 sati tjedno )

Učitelja/icu prirode – 1  izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme    zamjena za porodni najdulje.  (20 sati tjedno )

Učitelja/icu  flaute  – 1  izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme  - ( 18 sati tjedno )

Učitelja/icu  trube/roga/trombona  – 1  izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme  - ( 20 sati tjedno )

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/101, 105/10-Ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN br. 47/96. i 56/01.).


                Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti:
                - životopis
                - dokaz o stručnoj spremi,
                - domovnicu,
                - elektronički zapis podatcima evidentiranim u HZMO
                - uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).
                Dokumentaciju je potrebno priložiti u preslici.
Podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu Škole

OSNOVNA   ŠKOLA BLATO

20 271 Blato, p.p. 34

1.  ulica br  25/2

s naznakom  „za natječaj –  _____________“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.  Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Natječaj je otvoren na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole od  12.9.2018     do  19.9.2018.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni pisanim putem u zakonskom roku.


                                                                            Ravnatelj:
                                                                            Tonći Padovan, prof.


NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO UČITELJ -KEMIJE - BIOLOGIJE - PRIRODE -

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA DUBROVAČKO – NERETVANSKA

OPĆINA BLATO

OSNOVNA ŠKOLA BLATO

20 271 Blato, p.p.

Prva ulica br 25/2

 

KLASA:    602-02-01/18-25

URBROJ:2138-24-01/18-01-1

Blato, 21. veljače  2018.god.

  

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (''Narodne novine'', NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17.)   OSNOVNA ŠKOLA BLATO, Blato

raspisuje

N A T J E Č A J
za  radno mjesto:

1. UČITELJ KEMIJE - BIOLOGIJE - PRIRODE  , 1 izvršitelj/ica, nepuno radno vrijeme, 36  sati  tjedno, određeno vrijeme, do povratka  s  bolovanja,  očekivano 61 dan - 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uvjeti:
- prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu  (''Narodne novine'', broj 47/96. i 56/01.)

Rok za predaju prijava je osam (8) dana od dana objave.  Natječaj vrijedi od: 21.2.2018.   do: 1.3.2018.

Uz prijavu za radno mjesto potrebno je priložiti životopis, dokaz o stečenoj naobrazbi (preslik), domovnicu (preslik)  i uvjerenje o  nekažnjavanju  tj. nepostojanje zapreke iz članka  106  Zakona o odgoju.. ( NN  94/13, 152 /14  )
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta slati na adresu:


OSNOVNA ŠKOLA BLATO
1. ULICA BR  25/II
20271  B l a t o
- za natječaj -

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Kontakt:

osobni dolazak: 1.UL, BR.25/2, 20271 BLATO
najava na telefon: 020 851333
pismena zamolba: 1.ul, br.25/2, 20271 Blato
e-mailom: os-blato@os-blato.skole.hr                                                                                                                            
Ravnatelj:

Tonći Padovan, prof.


Obavijesti po natječajima

OSNOVNA ŠKOLA BLATO

Klasa: 602 - 02 -01/17-04

Ur. Broj: 2138 -24-01/17-01-2

Blato. 26. siječnja 2017.

KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM   NA NATJEČAJ

- UČITELJ ENGLESKOG JEZIKA – 1 izvršitelj/ica

- UČITELJ PRIRODE – BIOLOGIJE – 1 izvršitelj/ica

 -  SVIMA

Predmet: Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja učitelj engleskog jezika; učitelj prirode – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme,

- dostavlja se

.

Priloženi dokumenti:
Natjecaj 04- 2017 - 2.pdf


NATJEČAJ za radno mjesto - siječanj 2017

OSNOVNA ŠKOLA BLATO

20 271 Blato, p.p.

Prva ulica br 25/2

 

KLASA:    602-02-01/17-04

URBROJ:2138-24-01/17-01-1

Blato, 13. siječnja  2017.god.

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (''Narodne novine'', broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.)

OSNOVNA ŠKOLA BLATO, Blato

raspisuje

N A T J E Č A J
za slijedeća radna mjesta:

1..  UČITELJ  ENGLESKOG JEZIKA, 1 izvršitelj/ica, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, određeno vrijeme,  očekivano 81  dan – od 23. siječnja do  13.travnja   2017.

 

2. UČITELJ PRIRODE-BIOLOGIJE , 1 izvršitelj/ica, nepuno radno vrijeme, 22  sata  tjedno, određeno vrijeme, do povratka  s  bolovanja,  očekivano 91 dan - najdulje  31. kolovoza  2017.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uvjeti:
- prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (''Narodne novine'', broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 122/14. 152/14) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu  (''Narodne novine'', broj 47/96. i 56/01.)

Rok za predaju prijava je osam (8) dana od dana objave.  Natječaj vrijedi od: 14.1.2017.   do: 21.1.2017.

Uz prijavu za radno mjesto potrebno je priložiti životopis, dokaz o stečenoj naobrazbi (preslik), domovnicu (preslik)  i uvjerenje o  nekažnjavanju  tj. nepostojanje zapreke iz članka  106  Zakona o odgoju.. ( NN  94/13, 152 /14  )
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta slati na adresu:


OSNOVNA ŠKOLA BLATO
1. ULICA BR  25/II
20271  B l a t o
- za natječaj -

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

OSNOVNA ŠKOLA BLATO

Kontakt:

osobni dolazak: 1.UL, BR.25/2, 20271 BLATO
najava na telefon: 020 851333
pismena zamolba: 1.ul, br.25/2, 20271 Blato
e-mailom: os-blato@os-blato.skole.hr


Natječaji za zasnivanje radnog odnosa

OSNOVNA ŠKOLA BLATO

20 271 Blato, p.p.

Prva ulica br 25/2

KLASA:    602-02-03/16-15

URBROJ:2138-24-03/16-01-1

Blato, 24. veljače  2016.god.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (''Narodne novine'', broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.)

OSNOVNA ŠKOLA BLATO, Blato

raspisuje

N A T J E Č A J
za slijedeća radna mjesta:

1. UČITELJ MATEMATIKE 1 izvršitelj/ica, nepuno  radno vrijeme , 33 sata tjedno, određeno vrijeme, do povratka  s bolovanja ,  najdulje  31. kolovoza  2016.

 

2. UČITELJ  ENGLESKOG JEZIKA, 1 izvršitelj/ica, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, određeno vrijeme, do povratka  s bolovanja ,  očekivano 21 dan -   31. kolovoza  2016.
 

3. UČITELJ RAZREDNE NASTAVE, 1 izvršitelj/ica, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, određeno vrijeme, do povratka  s bolovanja ,  očekivano 91 dan - najdulje  31. kolovoza  2016.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uvjeti:
- prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (''Narodne novine'', broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 122/14. 152/14) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (''Narodne novine'', broj 47/96. i 56/01.)

Rok za predaju prijava je osam (8) dana od dana objave.  Natječaj vrijedi od: 24.2.2016.     do: 2.3.2016.


Uz prijavu za radno mjesto potrebno je priložiti životopis, dokaz o stečenoj naobrazbi (preslik), domovnicu (preslik) i uvjerenje o  nekažnjavanju  tj. nepostojanje zapreke iz članka  106  Zakona o odgoju.. ( NN  94/13, 152 /14  )
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta slati na adresu:
OSNOVNA ŠKOLA BLATO
1. ULICA BR  25/II
20271  B l a t o
- za natječaj -

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

OSNOVNA ŠKOLA BLATO

Kontakt:

osobni dolazak: 1.UL, BR.25/2, 20271 BLATO
najava na telefon: 020 851333
pismena zamolba: 1.ul, br.25/2, 20271 Blato
e-mailom: os-blato@os-blato.skole.hr 

 


Natječaj za radno mjesto POMOĆNIKA/CE u nastavi (2)

Natječaj za POMOĆNIKA/ICU U NASTAVI ( 2 )

Autor: Tonći Padovan, 8. 10. 2015. 20:10

BLATO,  7. Listopada 2015. godine

                                                                                 Oglasna ploča Škole

Web stranica OŠ Blato  http://os-blato.skole.hr/

Oglasna ploča HZZZ

                 Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( „Narodne novine“ broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 05/12., 16/12., 86/12., 126/12. i 94/13. 152/14 ), Osnovna škola BLATO , 1. ULICA BR 25/2, 20271 Blato, 

 r a s p i s u j e

N  A  T  J  E  Č  A  J

za popunu radnog mjesta

POMOĆNIK/ICA U NASTAVI 

 [više]

Arhiva naših vijesti   
 Kalendar
« Listopad 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji

NATJEČAJ
ŠKOLA ZA ŽIVOT

 

 

Važne obavijesti
Najave sjednica
PREVENCIJA OVISNOSTI

Brošura za roditelje

CENTAR ZA SIGURNIJI INTERNET
e- Škole Pilot Projekt

 

Zatraži pomoć - prijavi

NAJAVE
Do kraja školske godine
OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA

Zanimljivo i zabavno

MEMORI   GLAGOLJICA

 

Rezultati LiDraNo 2016

 

 

 

ZAŠTITA DJECE NA INTERNETU

kurikulum.petzanet.hr/VirtualnaUcionica

kliknite na donju sliku - poveznicu

Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
NOTICA glazbeni mjesečnik

Pred nama je  prvi broj NOTICE

Kliknite na naslovnicu kako bi pročitali list i poslušali glazbene primjere.

Aktualno

Office365

Besplatna Office365 usluga i alati koji omogućuju suradnju i komunikaciju između svih sudionika u obrazovnom sustavu.

 

Svim učenicima, učiteljima i nastavnicima osnovnih i srednjih škola omogućen je besplatan pristup alatima Office 365, koji ostvaruju uz korištenje svog elektroničkog identiteta u sustavu AAI@EduHr (kao za ocjene.skole.hr). Korisnici se sa svojim podacima prijavljuju  na adresi https://office365.skole.hr  i time dobivaju pristup svim Office 365 alatima i aplikacijama, i na računalu kod kuće, kao i u školi.
Forum
Korisni linkovi


Iz drugih izvora
CMS za škole logo
Osnovna škola Blato / 1. Ulica 25/2, HR-20271 Blato / os-blato.skole.hr / ured@os-blato.skole.hr
preskoči na navigaciju